15 maja 2020

Jasiński-Szela Kazimierz − Bretania


Cykl obrazów Teraz Bretania powstał podczas plenerów artysty we Francji. Jak w poprzednich cyklach, tutaj również bohaterem obrazów jest człowiek na tle przyrody. Ciekawy krajobraz wyspy Ile aux Moines w Bretanii – piasek plaży nadoceanicznej i nieodgadnione skłębione chmury, bezmiar wód – tworzy aurę tajemnicy, która jest również wyznacznikiem innych cykli malarskich Szeli. Człowiek i żywioł – odwieczna rywalizacja i jednocześnie symbioza – siły, które kreują świat, wpływają na jego postrzeganie, są od zawsze i oby na zawsze, w znaczeniu aksjomatycznym.


oprac.© kkuzborska

13 maja 2020

Jasiński-Szela Kazimierz − Jubileusz 80-lecia...

Jubileusz 80-lecia urodzin artysty uświetniła wystawa obrazów Ziemi Roztoczańskiej.

Na Targowej, 50×40 cm

Roztoczańska chałupa, 50×40 cm

Pejzaż z furmanką, 60×50 cm

Chaty z Sokołówki, 60×50 cm

Przy ognisku, 60×50 cm

Poniedziałek we Frampolu, 85×45 cm

Bydło na pastwisku, 100×55 cm

Frampolskie chaty, 60×50 cm

Na ławeczce, 30×30 cm

Wędkarz, 30×40 cm

Roztoczański pejzaż, 50×30 cm

zdjęcia©️p.kuzborski

Realnie, świat obrazów Szeli zanika, pozostaje tożsamość kulturowa, historyczna pamięć, wspomnienie… Dziedzictwo narodowe – obrazy Wschodniej Polski – to nieoszacowana wartość przekazów artystycznych Jasińskiego. Doceniły to władze Frampola. Burmistrz uhonorował jubilata okolicznościowym dyplomem.

11 maja 2020

Jasiński-Szela Kazimierz – Abstrakcje II, cz. 1


Artysta studiował w PWSSP/obecnie Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu pod kierunkiem profesorów Marii i Stanisława Dawskich oraz Zbigniewa Karpińskiego. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1964 roku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką użytkową. Pierwszy etap twórczości to sztuka abstrakcyjna. Przez okres dwudziestu lat tworzył w stylu postmodernistycznym. Potem jego sztuka uległa transformacji i powrócił do realizmu, by po latach znowu kontynuować abstrakcjonizm.

8 maja 2020

Jasiński-Szela Kazimierz – Świat abstrakcji


Jubileusz 50-lecia pracy artystycznej 4 kwietnia 2014 podczas wernisażu wystawy Świat abstrakcji według Szeli w Muzeum Miejskim Wrocławia artysta malarz Kazimierz Jasiński-Szela otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej.
Wystawa otrzymała Nominację do Nagrody Roku

5 maja 2020